www.thd.cz
PR aktivity

Jsme úspěšní zejména v odborných IT časopisech.


Plošna reklama do časopisů

Zajištění fotografií, příprava textů a vymyšlení sloganu. Nákup reklamního média.


Internetová reklama

Tvorba reklamní grafiky (banner nebo email) ve Flash nebo Gif. Zajištění fotografií, příprava textů a vymyšlení sloganu. Nákup internetové reklamy za nadstandardně nízké ceny. Rozeslání reklamního sdělení na emaily zákazníků klienta.


Rozhlasová reklama

Vymyšlení obsahu i formy reklamního sdělení. Natočení reklamního spotu a nákup reklamního média.


Direct mail

Tvorba letáku. Zajištění tisku v tiskárně. Roznos letáků do schránek nebo vkládka do časopisů.


Venkovní reklama

Nákup rekamního média (billboardu) nebo zajištění povolení k umístění a následné umístění billboardu klienta na atraktivní místa v Praze i mimo ni. Výroba a instalace billboardu.